Straßenbahn Dresden
 

T4D / B4D - T4DM / B4DM

picdresden01a.jpg

17.09.1993 - T4D Nr. 307 mit B4D Nr. 601
Richtung Südvorstadt

picdresden01b.jpg

15.09.1993 - T4D Doppeltraktion 826 / 937
Haltestelle "Haus der Presse"

picdresden01c.jpg

15.09.1993 - T4DM / B4DM Großzug - 224-042 / 224-041 / 274-003
Endstelle Prohlis

picdresden01d.jpg

15.09.1993 - T4D Doppeltraktion - 135 / 134
Endstelle Prohlis

picdresden01e.jpg

17.09.1993 - T4DM 224-011 und T4D 506
Endstelle Johannstadt

picdresden01f.jpg

17.09.1993 - T4DM 224-011 und T4DM 224-005
Endstelle Johannstadt

picdresden01g.jpg

17.09.1993 - T4D 315 und B4D 136
Richtung Laubegast vor dem Dresdner Schloß

picdresden01h.jpg

17.09.1993 - T4D 316 und B4D 138
Richtung Übigau vor der Schloßfassade